Servicii

Harti si planuri topografice pe suport analogic sau digital

Reprezentarea si pozitionarea prin simboluri si semne conventionale a tuturor detaliilor ce definesc o suprafata de teren, fie pe suport analogic fie in formate digitale specifice.

Lucrari de cadastru general si de specialitate

Evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a bunurilor imobile. Activitati tehnice cum ar fi punerea in posesie in agricultura si silvicultura, concesionarea in industrie, sistematizare, etc. au nevoie de aportul cadastrelor de specialitate: cadastrul agricol, cadastru forestier, cadastrul apelor, cadastrul feroviar, cadastrul drumurilor, etc.
Cadastrele de specialitate pot furniza in orice moment informatii specifice unui domeniu de activitate, cum ar fi: suprafata si categoria de folosinta, situatia juridica, bonitatea terenurilor, etc.

Documentatii topocadastrale necesare studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului

Documentatii topografice complete - avizate si receptionate, necesare intocmirii planurilor de urbanism.
Transpunerea de pe suport analogic pe suport digital, prin scanarea si vectorizarea planurilor topografice.

Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura

Masuratori planimetrice si nivelitice specifice proiectelor de infrastructura: cai de comunicatii, poduri, aductiuni de gaz, alimentari cu apa, etc.
Planuri cotate, curbe de nivel, profile transversale si longitudinale, etc. - totul pe suport digital.

Stabilirea si evaluarea terenurilor

Documentatii topografice complete pentru determinarea si evaluarea suprafetelor de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat.
Intocmirea documentatiilor finale necesare obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Aplicatii specifice de topografie

Masuratori topografice specifice pentru determinarea volumelor de substanta utila in balastiere si cariere. Reprezentarea pe planuri topografice a raurilor, cailor de comunicatii sau a zonelor afectate de calamitati naturale.
Topografie inginereasca - trasari de constructii civile si industriale, urmarirea deplasarilor orizontale si verticale, etc.

Realizarea lucrarilor presupune:

  • efectuarea masuratorilor de teren;
  • prelucrarea marimilor masurate;
  • redactarea documentelor care compun lucrarea;
  • validarea datelor si documentelor grafice si textuale;
  • prezentarea si sustinerea receptiei lucrarilor.
[Home] [Servicii] [Dotare] [Personal]